Η Κυριακή της Ορθοδοξίας στη Σεούλ

 

Την Κυριακή τής Ορθοδοξίας, 24 Μαρτίου 2024, τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό τού Αγίου Νικολάου στη Σεούλ, με λειτουργούς τον π. Ρωμανό Kavchak και π. Αντώνιο Lim. Πλήθος πιστών προσήλθαν στην εκκλησία και ο καθένας έφερε μαζί του και από μία εικόνα.

 

Στο τέλος τής Θείας Λειτουργίας, μετά τη Θεία Κοινωνία, ξεκίνησε η λιτάνευση των ιερών εικόνων εις ανάμνησιν της αναστηλώσεώς τους και τη λήξη τής εικονομαχίας. Όλοι οι πιστοί κρατώντας τις ιερές εικόνες στα χέρια βγήκαν από το ναό. Προπορεύονταν τα λάβαρα, τα εξαπτέρυγα, η χορωδία, που έψαλλε το απολυτίκιο της εορτής, έπειτα οι ιερείς με το ευαγγέλιο και ακολουθούσαν οι πιστοί με ευλάβεια και δέος. Αφού έγινε η λιτανεία γύρω από τον ναό και οι τέσσερις στάσεις, όπως επιβάλλει το τυπικό τής Εκκλησίας, όλοι μαζί, ομοφώνως, έψαλαν «Τις Θεός μέγας…». Μεγαλειώδεις στιγμές! Η ατμόσφαιρα σείστηκε από τη φωνή των πιστών και των κατηχουμένων και όλη η κτίση συμμετείχε στην ασυγκράτητη αυτή δοξολογία προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό.

 

«…οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ ∆ιδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν· ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν· οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν, Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν… αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν.»

 

Τι μεγάλη συγκίνηση! Τί δέος και χαρά και δοξολογία και ευχαριστία προς τον Άγιο Θεό που πάντοτε διαφυλάττει την Εκκλησία Του από πειρασμούς και την αναδεικνύει νικήτρια!

 

Παρόμοια γιορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας σε όλες τις Ενορίες της Μητροπόλεως και στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Καπιόνγκ.

 

Φωτογραφίες