24 Ἀπριλίου 2017 – Διακήρυξη του NCCK περί τρομοκρατίας

Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἀνήκουμε στὸ NCCK καταδικάζουμε μὲ ἀπόλυτο τρόπο τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸν κόσμο, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἄν προέρχονται.

 

Ἰδιαιτέρως διαμαρτυρόμαστε ἔντονα γιὰ τὰ τρομοκρατικὰ κτυπήματα ἐναντίον ἀθώων Χριστιανῶν στὴν Μέση Ἀνατολή καὶ στὴν Ἀφρική, ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουν ἀνησυχητικὰ αὐξηθεῖ καὶ ἀναγκάζουν φιλήσυχους ἀνθρώπους νὰ ἐγκαταλείπουν τὶς προγονικές τους ἑστίες καὶ νὰ γίνονται πρόσφυγες γιὰ νὰ σωθοῦν.

 

Οἱ ἐγκληματικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὴν Συρία, στὸ Πακιστὰν καὶ τῶν Κοπτῶν στὴν Αἴγυπτο τὴν ἱερὴ ὥρα τῆς λατρείας τους, τὸ κάψιμο τῶν ναῶν τους καὶ ἡ ἐν ψυχρῷ ἐκτέλεση τῶν κληρικῶν τους εἶναι ἐπιθέσεις κατὰ τῆς ἴδιας τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ θλιβερὴ ἀναβίωση τῶν διωγμῶν τῶν πρώτων Χριστιανῶν ἐπὶ Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

 

Γιὰ τὰ τραγικὰ αὐτὰ φαινόμενα ἐκφράζουμε τὴν συμπαράστασή μας πρὸς τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων καὶ προσευχόμαστε ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Δικαιοσύνης νὰ φωτίσει νὰ σταματήσουν τὸ ὀλέθριο ἔργο τους ὅλοι ὅσοι ἀντὶ τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους ἔχουν μῖσος, ἀντὶ τῆς δικαιοσύνης χρησιμοποιοῦν τὴν ἀδικία, ἀντὶ τῆς εἰρήνης σκορποῦν πόλεμο, φόβο, πεῖνα, προσφυγιὰ καὶ ἀντὶ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐτυχίας προκαλοῦν πόνο καὶ δυστυχία στοὺς συνανθρώπους τους.

 

Σεοὺλ 24 Ἀπριλίου 2017

 

+ Ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος

Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Κορέας

 

Rev. Dr. Kim Young-Ju

Γενικός Γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Κορέας