Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος (Τράμπας)

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος (Τράμπας), ο από Κορέας, σήμερα 10 Ιουνίου και ώρα 4:15 π.μ., σε ηλικία 93 ετών, στην Σεούλ.

Αναχώρησε για τους Ουρανούς ο σοφός Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου με το γνήσιο οικουμενικό και εκκλησιαστικό φρόνημα, την αίσθηση του μέτρου και της ευταξίας στην ζωή και στο πολυδιάστατο έργο του.

Ανεπαύθη εκ των κόπων αυτού ο πρύτανης των εν ζωή Ιεραποστόλων, ο χαλκέντερος εργάτης του Αμπελώνος του Κυρίου, ο οποίος αναλώθηκε στο έργο του ευαγγελισμού των ανθρώπων εκ νεότητος αυτού και μέχρι της τελευταίας αναπνοής του στην Ελλάδα, στην Κορέα και στην Μ. Ασία.

Ο αείμνηστος Ιεράρχης ήταν ανεξίκακος, αφιλοχρήματος, πράος, ειρηνοποιός, τολμηρός και θαρραλέος σε ιεραποστολικά «ανοίγματα», χωρίς να υπολογίζει ποτέ το προσωπικό του κόστος.

Λόγω της αγάπης και της συγκατάβασης, της προσαρμοστικότητας και της ταπεινοφροσύνης του έγινε ο πνευματικός Πατέρας αμέτρητων Ελλήνων, Κορεατών, Ρώσων, Ουκρανών, Λευκορώσων και λοιπών σλαβοφώνων.

Ένας νέος άγιος από σήμερα βρίσκεται στην Ουράνια Πατρίδα για να μεσιτεύει εκτενώς για όλους μας.

Ατενίζοντας πρόσωπο προς πρόσωπο τον Σωτήρα Χριστό και ζώντας αντάμα με το πρότυπό του τον Απόστολο των Εθνών μπορεί να επαναλάβει την παύλεια ομολογία: «τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα· λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος…» (2 Τιμ. 4:7-8)

Αιωνία Σου η μνήμη αξιομακάριστε και αοίδιμε Πατέρα και στοργικέ Ποιμένα των ψυχών μας.

Μνήσθητι εις το επουράνιον Θυσιαστήριον του Ποιμνίου σου στην Ελλάδα, στην Κορέα και στην Μ. Ασία.

«Ευ, δούλε αγαθέ και πιστέ… Συ που βάρος και καύσωνα πάντα της ημέρας καρτερώς εβάστασας… Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου». (Μτ. 25: 21) Αμήν.