Υπογραφή Συμβολαίου Ανεγέρσεως Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Jeonju

Μετά από πολυετείς προσπάθειες, με την βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας μας, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος και ο διευθυντής της κατασκευαστικής Εταιρείας E ECO CO. υπόγραψαν το Συμβόλαιο Ανεγέρσεως του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Jeonju και του παράπλευρου Πνευματικού Κέντρου.

Το έργο θα αρχίσει την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν στις 30 Ιουνίου 2021. Ζητούμε τις προσευχές όλων σας, αλλά και την οικονομική υποστήριξη όσων μπορούν για την εξόφληση της δαπάνης του ιερού αυτού έργου.

Photos