π. Αντώνιος Lim

Fr. Antonios LimΕπώνυμο: Lim  *

Όνομα: ο. Энтони  *

Εκκλησία Άγιος Νικόλαος *

Διεύθυνση ναού 43 Mapo-daero 18-gil, Mapo-gu, Seoul *

Πρόγραμμα Κυριακής 09:00 Ορθρος / 10:00 Θεία Λειτουργία *

Πρόγραμμα Εβδομάδος Τρ. – Σα. 09:00 / 17:00 *

Ώρες λειτουργίας ναού Τρ. – Σα. 09:00 ~ 18:00 *

Ώρες επικοινωνίας με τον ιερέα 09:00 ~ 18:00 *

Ημερομηνία εορτής νάου 6 Δεκεμβρίου*

Τηλέφωνο (02) 364–7020  *

Φαξ. (02) 365-2698 *

E-mail [email protected] *