Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ. Εβδομάδος και Πάσχα 2017 – Καθεδρικού Ναού Αγίου Νικολάου Σεούλ

KLM_6283
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (9/4)

8:54 π.μ. Ὄρθρος καὶ θ. Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

1:30 μ.μ.  Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ (10/4)

6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. ΤΡΙΤΗ (11/4)

9:00 π.μ. Ἡ θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ (12/4)

9:00 π.μ. Ἡ θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

7:00 μ.μ. Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου

Μ. Πέμπτη (13/4)

9:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

6:30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν (12 Εὐαγγέλια)

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (14/4)

9:00 π.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν

3:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως

7:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (15/4)

9:00 π.μ. . Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

10:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ θ. Λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ (16/4)

11:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης.

12:30 π.μ. Κοινὸ πασχαλινὸ γεῦμα ἀγάπης