Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ. Εβδομάδος και Πάσχα Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Σεούλ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (12/4)

8:45 -11-30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (13/4)

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (14/4)

9:00 π.μ.: Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (15/4)

9:00 π.μ.: Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ.: Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (16/4)

9:00 π.μ.: Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν (12 Εὐαγγέλια)

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (17/4)

9:00 π.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν (1ης , 3ης  καὶ 6ης )

3:00 μ.μ.: Ἡ 9η Μ. Ὥρα καὶ ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως

6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ἐγκώμια)

 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (18/4)

9:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

10:00-12:30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία καὶ ὁ Ὄρθρος τῆς Ἀναστάσεως

   καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ (19/4)

11:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης