Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μ. Ἑβδομάδος καὶ Πάσχα Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Σεούλ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (9/4)

8:45­­-11-30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

1:30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (10/4)

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (11/4)

9:00 π.μ.: Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (12/4)

9:00 π.μ.: Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ.: Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (13/4)

9:00 π.μ.: Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν (12 Εὐαγγέλια)

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (14/4)

9:00 π.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν (1ης , 3ης  καὶ 6ης )

3:00 μ.μ.: Ἡ 9η Μεγάλη Ὥρα καὶ ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως

6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ἐγκώμια)

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (15/4)

9:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

8:00-10:30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία καὶ ὁ Ὄρθρος τῆς Ἀναστάσεως

καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ (16/4)

11:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης