Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μ. Ἑβδομάδος καὶ Πάσχα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Νικολάου Σεούλ

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μ. Ἑβδομάδος καὶ Πάσχα

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (28/4)

8:45 -11-30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

1:30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (29/4)

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (30/4)

9:00 π.μ.: Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (1/5)

9:00 π.μ.: Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ.: Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (2/5)

9:00 π.μ.: Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν (12 Εὐαγγέλια)

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (3/5)

9:00 π.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν (1ης , 3ης  καὶ 6ης )

3:00 μ.μ.: Ἡ 9η Μεγάλη Ὥρα καὶ ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως

6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ἐγκώμια)

 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (4/5)

9:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

8:00-10:30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία καὶ ὁ Ὄρθρος τῆς Ἀναστάσεως 

   καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ (5/5)

11:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

12:30 μ.μΠασχαλινὸ γεῦμα ἀγάπης