Πασχαλινό Μήνυμα 2023

Προσφιλείς μου Αδελφοί και Αδελφές εν Κυρίω,

Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας καλεί τον καθένα να συμμετάσχει με ολόψυχη δοξολογία στο σταυροαναστάσιμο γεγονός του Πάσχα δια της προσωπικής του ομολογίας: «Μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφήν σου συν τη Αναστάσει κραυγάζων· Κύριε, δόξα σοι».

Στο Κύριε, δόξα σοι συμπυκνώνεται ο λόγος του πιστού για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεάνθρωπο Σωτήρα Του.

Κύριε, δόξα σοι, γιατί έγινες Άνθρωπος για να σώσεις τον άνθρωπο ως Φιλάνθρωπος.

Κύριε, δόξα σοι, γιατί «δεν ήρθες για να υπηρετηθείς, αλλά για να υπηρετήσεις και να προσφέρεις την ζωή σου λύτρο για όλους» (Μκ. 10:45)

Κύριε, δόξα σοι, γιατί «ταπεινώθηκες θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού» (Φιλ. 2:8).

Κύριε, δόξα σοι, γιατί «φορτώθηκες τις αμαρτίες μας, και υπέφερες τους πόνους τους δικούς μας… Για χάρη της δικής μας σωτηρίας  τιμωρήθηκες και στις πληγές Σου βρήκαμε εμείς τη γιατρειά μας» (Ησ. 53: 4-5)

Κύριε, δόξα σοι, γιατί με την Ανάστασή Σου «θανάτω θάνατον πατήσας», χαρίζοντάς μας την ανάσταση εκ των νεκρών και «ζωήν του μέλλοντος αιώνος».

Κύριε, δόξα σοι, γιατί δεν φοβόμαστε πλέον τον θάνατο· μας ελευθέρωσε από τον φόβο τού θανάτου ο δικός Σου ο θάνατος. «Ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς εν τω μνήματι» (άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

Κύριε, δόξα σοι, γιατί δεν μας ξαναέδωσες απλά τον χαμένο Παράδεισο, αλλά μας έκανες αιώνιους συγκληρονόμους της Ουράνιας Βασιλείας Σου.

Κύριε, δόξα σοι, γιατί μας αξίωσες να είμαστε μέλη της άκτιστης επί γης Εκκλησίας Σου.

Κύριε, δόξα σοι, γιατί φέτος με την πανσθενουργό Χάρη Σου γιορτάζουμε την Ανάστασή Σου χωρίς τον φόβο της πανδημίας.

«Αξιον καὶ δίκαιον να Σε υμνούμε, να Σε δοξολογούμε, να Σε ευχαριστούμε, να Σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο της δεσποτικής κυριαρχίας Σου».

Άξιον και δίκαιον να σε δοξάζουμε και να σε ευχαριστούμε, Κύριε, «για όλα τα αγαθά Σου, για όσα ξέρουμε και για όσα δεν ξέρουμε, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες Σου», που έγιναν με έργο ή με λόγο από την άπειρη αγαθότητά Σου, σε μας τους ανάξιους.

 Γι᾽ αυτόν τον λόγο «τον Σταυρό σου προσκυνούμεν Δέσποτα, και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν».

Με το Κύριε, δόξα σοι στα χείλη και στην καρδιά μας εύχομαι, και εκ μέρους των κληρικών και λοιπών συνεργών μας εν Κυρίω, να γιορτάσουμε όλοι με πνευματική ευφροσύνη την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας. Να έχετε πάντοτε υγεία και κάθε πασχαλινή ευλογία στις οικογένειές σας.

Μετά πολλής αγάπης και τιμής εν Κυρίω Αναστάντι,

+ ο Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος