ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2023:
Α) Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν Χριστουγέννων (Α’, Γ’, ΣΤ’ Ὥρες) (9:00-10:30 π.μ)
Β) Θ´ Ὥρα (5:00-5:40 μ.μ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2023:
Α) Ὄρθρος Παραμονῆς Χριστουγέννων (8:45-10:00 π.μ.)
Β) Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (10:00-11:30 π.μ.)
Γ) Μέγας Ἑσπερινὸς τῶν Χριστουγέννων (2:00-3:00 μ.μ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2023:
Α) Ὄρθρος Χριστουγέννων (9:00-10:00 π.μ.)
Β) Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου (10:00-11:45 π.μ.)
Γ) Χριστουγεννιάτικη γιορτὴ καὶ κοινὸ γεῦμα Ἀγάπης (12-1:30 μ.μ.)

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/12/2023:
Α) Ὄρθρος Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα (8:45-10:00 π.μ.)
Β) Θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (10:00-11:30 π.μ.)
Γ) Μέγας Ἑσπερινὸς ἑορτῆς Μεγάλου Βασιλείου (2:00-2:50 μ.μ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/1/2024:
Α) Ὄρθρος ἑορτῆς Μεγάλου Βασιλείου (9:00-10:00 π.μ.)
Β) Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου καὶ Δοξολογία γιὰ τὸ Νέο Ἔτος (10:00-11:50 π.μ.)

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2024:
Α) Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν Θεοφανείων (9:00-10:45 π.μ.)
Β) Μέγας Ἑσπερινὸς Θεοφανείων καὶ Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου (5:00-7:30 μ.μ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/1/2024:
Α) Ὄρθρος ἑορτῆς Θεοφανείων (9:00-9:45 π.μ.)
Β) Θεία Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου (9:45-11:15 π.μ.)
Γ) Μέγας Ἁγιασμὸς Θεοφανείων (11:15-12:00)