Ολοκληρώθηκε το έργο της αγιογραφήσεως του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Joenju

Με την βοήθεια του Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο έργο της αγιογραφήσεως του τρούλου και της κόγχης του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Joenju της Νότιας Κορέας. Το μεγάλο αυτό σε έκταση και σημασία έργο έγινε μέσα σε είκοσι μόνον εργάσιμες μέρες, για το οποίο ένας αγιογράφος, εάν εργαζόταν μόνος του, θα χρειαζόταν περίπου ένα χρόνο.

Το θαυμαστό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται, ασφαλώς, στην άριστη συνεργασία, υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου αγιογράφου-καθηγητή κ. Σώζου Γιαννούδη, της τεσσαρακονταμελούς ομάδος αγιογράφων και των βοηθών τους από την Ελλάδα, Κορέα, Ταϊβάν και Αμερική, προς τους οποίους εκφράζουμε θερμότατες ευχαριστίες για την θυσιαστική τους προσφορά. Επίσης ευχαριστίες ανήκουν και προς τον προϊστάμενο της Eνορίας π. Ιλαρίωνα Jeong την πρεσβυτέρα Δέσποινα …., καθώς προς όλα τα μέλη της κοινότητας, που εργάστηκαν με ζήλο και αυταπάρνηση για την προετοιμασία του καθημερινού φαγητού, για τα ψώνια και για πολλές άλλες τεχνικής φύσεως εργασίες.

Καθημερινώς παρουσιαζόντουσαν ποικίλα προβλήματα, που έπρεπε να αντιμετωπισθούν επειγόντως. Ο διάβολος, που όπως μας έλεγε ο αείμνηστος σεβασμιώτατος κυρός Σωτήριος, «επιτίθεται με περισσότερη σφοδρότητα όταν βλέπει να γίνεται ένα θεάρεστο έργο, το οποίο θα του χαλάει τα πονηρά σχέδια», από την αρχή μέχρι το τέλος της αγιογραφήσεως προκάλεσε πολλά σοβαρά προβλήματα ασθενειών και ατυχημάτων.

Όμως «μείζων εστίν ο εν ημιν ή ο εν τω κόσμω» (πρβλ. 1 Ιω. 4:4). Με την βοήθεια του Θεού και την προστασία της Θεοτόκου το έργο ολοκληρώθηκε. Έτσι, μετά την απομάκρυνση και των δύο σκαλωσιών, όταν αποκαλύφθηκαν η εικόνα του Παντοκράτορα, της Πλατύτερας, καθώς και των Προφητών, των Δικαίων, των Αποστόλων και των Ιεραρχών, ο ιερός ναός μεταμορφώθηκε σε «ουρανό», ώστε να μπορούμε κάθε φορά που εισερχόμαστε στον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Jeonju να αναφωνούμε κι εμείς μαζί με τον υμνωδό της Εκκλησίας μας: «Εν τω ναώ εστώτες της δόξης Σου, εν ουρανώ εστάναι νομίζομεν»! Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!

Φωτογραφίες