Κατασκηνωτικό τριήμερο Συνδέσμου, Καλοκαίρι 2018

Με την χάρη του Θεού πραγματοποιήθηκε και φέτος από 27 έως 29 Ιουλίου το κατασκηνωτικό τριήμερο (retreat) της νεολαίας Syndesmos, της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας στο Chuncheon.

Το κεντρικό θέμα στο οποίο εστιάστηκε η προσοχή των συμμετεχόντων ήταν: «Σταθεροί και αμετακίνητοι στην Πίστη» (1 Κορ. 15:58). Κατά την διάρκεια του τριημέρου αναπτύχθηκαν τα εξής επί μέρους θέματα:

  1. Το ηρωικό φρόνημα των μαρτύρων, μάθημα σταθερής και αμετακίνητης πίστης. Αναφορά στο μαρτύριο των 40 Μαρτύρων.
  2. Η Πίστη δεν είναι θεωρία αλλά βίωμα. Πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις, πού σημαίνει πως πάνω στην πράξη, πάνω στην πείρα της αγιωσύνης θεμελιώνεται η εκκλησιαστική διδαχή κι η ορθόδοξη θεολογία.
  3. Η σημασία του αόρατου πόλεμου κατά των πονηρών λογισμών και των ανθρωπίνων παθών.
  4. Η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας στην καθημερινή πράξη. Αναφορά στην υπέρβαση του θανάτου δια της διδασκαλίας περί της αναστάσεως των νεκρών.
  5. Η θέωση του ανθρώπου δεν κατορθώνεται με λόγια περί πνευματιphotosκής ζωής αλλά με ισόβιο πνευματικό αγώνα και πνευματική βία.
  6. Με την ανθρώπινη λογική είναι αδύνατη η κατανόηση των Μυστηρίων της Εκκλησίας. Όμως το ανθρωπίνως αδύνατον γίνεται δυνατόν με την δύναμη της Πίστης. Αναφορά στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας.

 

Photos