Πρόγραμμα Ακολουθιών Μ. Εβδομάδας & Πάσχα 2019 Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Σεούλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ, 21/4
8:45 π.μ. Ὄρθρος καὶ θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
2:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22/4
6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 23/4
9:00 π.μ. Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 24/4
9:00 π.μ. Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7:00 μ.μ. Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ, 25/4
9:00 π.μ. Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
6:30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν (12 Εὐαγγέλια)

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26/4
9:00 π.μ. Οἱ Μεγάλες Ὧρες
3:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως
7:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 27/4
9:00 π.μ. Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

8 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Πασχαλινό Δεῖπνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/4
11:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
12:30 μ.μ.  Πασχαλινό Γεῦμα Ἀγάπης