Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ. Εβδομάδος & Πάσχα 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΟΥΛ

1-8 Ἀπριλίου 2018

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ (1/4)

8:45­­-11-30 π.μ.: Ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία Ἁγ. Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου

2:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (2/4)

6:00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (3/4)

9:00 π.μ.: Ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (4/4)

9:00 π.μ.: Ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

7:00 μ.μ.: Τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (5/4)

9:00 π.μ.: Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

6:30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν. (12 Εὐαγγέλια)

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (6/4)

9:00 π.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν (1ης , 3ης  καὶ 6ης )

3:00 μ.μ.: Ἡ 9η Μ. Ὥρα καὶ ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως

7:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου (Ἐγκώμια)

 

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (7/4)

9:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου

8:00-10:30 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία καὶ ὁ Ὄρθρος τῆς Ἀναστάσεως

καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰω. τοῦ Χρυσοστόμου

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ (8/4)

11:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

12:30 μ.μ. Τὸ πασχαλινὸ γεῦμα τῆς Ἀγάπης