Ειδικό Πρόγραμμα για τα παιδιά στο Jeonju

Το Σάββατο 14 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά (Spiritual Retreat) με θέμα: «Το πρόβλημα των παιδικών αυτοκτονιών στην Κορέα και η αντιμετώπισή του». Η έμφαση δόθηκε στην σωστή επικοινωνία και το άνοιγμα της καρδιάς για εκζήτηση βοήθειας από τον Θεό, την Παναγία και από ανθρώπους εμπιστοσύνης του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος. Με κατάλληλα παραδείγματα τονίστηκε ότι η ψυχική μοναξιά και η απομόνωση είναι η κυριώτερη αιτία που προκαλεί αδιέξοδα, τα οποία, με την σειρά τους, οδηγούν σε δρόμους αυτοκαταστροφικούς.

φωτογραφίες